2000 lipiec

Krzyżacy

Wybór wielkiego mistrza. Wielki mistrz leżąc na łożu śmierci przekazywał pierścień i pieczęć Zakonu zaufanemu dostojnikowi. Ten zwoływał kapitułę generalną. W wyborze nowej głowy zakonu uczestniczyli mistrzowie: Prus, Alemanii, Austrii, Apulli, Achai, Armenii i mistrz krajowy Inflant. Wyznaczony dostojnik był …

Księstwo pomorskie 1120-1230

Księstwo pomorskie 1120-1230

W ciągu XI w. kształtuje się władza książęca wywodząca się ze stanowiska naczelnika grodu. Początkowo panuje kilku książąt, dopiero w XII-XIII w. powstają linie: zachodniopomorska, słupsko-sławieńska i gdańska.

Księstwo sławieńskie obejmowało ziemie położone na wschód od rzeki …