2000 sierpień

Brześć

Brześć

Mimo nacisku Sławka prokuratura krakowska nie miała ochoty wytaczać procesu mówcom kongresowym, natomiast policja w całym kraju przesłuchiwała uczestników. Już w Belwederze i na Zamku gotowe były decyzje, co najmniej od radomskiego zjazdu legionistów 6 sierpnia [1930 r.], bo …

Sprawa Czechowicza

Sprawa Czechowicza

W lutym tego roku [1929] trzy kluby lewicy, luźno związane komisją porozumiewawczą zgłosiły przywłaszczony od endeków wniosek o pociągnięcie przed Trybunał Stanu ministra skarbu Czechowicza. Właśnie echem tego wniosku była enuncjacja Piłsudskiego o „wesołych budżetach”, na którą oczernieni …

Wybory w nowym stylu

Wybory w nowym stylu.

Robił je w marcu 1928 r. kierownik kancelarii marszałka Kazimierz Switalski i nad ich czystością powinien był czuwać generalny komisarz wyborczy mianowany przez prezydenta spośród 3 kandydatów, podanych przez Sąd Najwyższy. Ponieważ sądy były jeszcze niezależne …