2010 listopad

Żydzi w Wiedniu

Żydzi w Wiedniu

Żydzi mają do Wiednia zróżnicowany stosunek: choć rozwijało w nim swe talenty wielu najsławniejszych przedstawicieli tego narodu, by wymienić choćby Freuda, Mahlera czy Wittgensteina, to właśnie Wiedeń był miejscem narodzin antysemityzmu. Miasto, w którym większość swego dorosłego …