» krystian

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Wiednia i Europy był Kongres Wiedeński. Jego pomysłodawcą i organizatorem byt minister spraw zagranicznych, książę Metternich. W rozpoczętych w październiku 1814 roku obradach wzięto udział 215 przedstawicieli głównych mocarstw Europy. Zebrali się …

Żydzi w Wiedniu

Żydzi w Wiedniu

Żydzi mają do Wiednia zróżnicowany stosunek: choć rozwijało w nim swe talenty wielu najsławniejszych przedstawicieli tego narodu, by wymienić choćby Freuda, Mahlera czy Wittgensteina, to właśnie Wiedeń był miejscem narodzin antysemityzmu. Miasto, w którym większość swego dorosłego …

Polacy na Zaolziu

Dominantą ruchów narodowych, które uaktywniły się na Śląsku Cieszyńskim w połowie ub. wieku po Wiośnie Ludów, były przez dłuższy czas sprzeczności słowiańsko-niemieckie. Pierwsze przejawy tarć polsko-czeskich zaznaczyły się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy to wśród ludności polskiej jak …

Brześć

Brześć

Mimo nacisku Sławka prokuratura krakowska nie miała ochoty wytaczać procesu mówcom kongresowym, natomiast policja w całym kraju przesłuchiwała uczestników. Już w Belwederze i na Zamku gotowe były decyzje, co najmniej od radomskiego zjazdu legionistów 6 sierpnia [1930 r.], bo …

Sprawa Czechowicza

Sprawa Czechowicza

W lutym tego roku [1929] trzy kluby lewicy, luźno związane komisją porozumiewawczą zgłosiły przywłaszczony od endeków wniosek o pociągnięcie przed Trybunał Stanu ministra skarbu Czechowicza. Właśnie echem tego wniosku była enuncjacja Piłsudskiego o „wesołych budżetach”, na którą oczernieni …