Austria

Aliancka okupacja (1945-55)

Aliancka okupacja (1945-55)

Dwudziestego siódmego kwietnia Sowieci zainicjowali powstanie rządu tymczasowego pod przywództwem Karla Rennera, powodując powszechny niepokój o radzieckie intencje wśród aliantów. Gabinet Rennera składał się w większości z socjalistów i członków nowoutworzonej prawicowej Partii Ludowej (VPÓ), a komuniści …

Austrofaszyzm

Austrofaszyzm

Początek Wielkiego Kryzysu jeszcze bardziej destabilizował i tak kruchą już demokrację. W wyborach z listopada 1930 roku Heimwehr, pod przewodnictwem księcia Starhemberga, uzyskał pierwsze miejsca w parlamencie dla swojego nowo utworzonego politycznego skrzydła, Bloku Ojczyźnianego. Tymczasem Socjaldemokraci okazali się …

„Czerwony Wiedeń”

„Czerwony Wiedeń”

W 1914 roku ponad dwumilionowy Wiedeń był stolicą wielonarodowego, 52-milionowego imperium; pod koniec wojny liczba mieszkańców miasta wynosiła 1,8 miliona w państwie, liczącym zaledwie 6,4 miliona. Pozostały tylko dwie znaczące mniejszości narodowe: Czesi i Żydzi, które razem stanowiły …

I wojna światowa

I wojna światowa

28 czerwca 1914 roku następca tronu, arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia, zostali zamordowani w Sarajewie przez bośniackich Serbów. W dworskich kręgach niewiele było prawdziwej żałoby, ponieważ – jak Stefan Zweig powiedział bez ogródek – „Arcyksięciu …

Biedermeier – Wiedeń

Biedermeier – Wiedeń

Po kongresie Wiedeń cieszył się ponad trzydziestoletnim okresem pokoju i stabilizacji, nazywanym „przedmarcowym” (Vörmarz), ponieważ poprzedzał rewolucję w marcu 1848 roku. Ten sam okres jest też nazywany w niemieckojęzycznych krajach epoką biedermeierowską. Dla jednych były to czasy, …