» Alianci

Aliancka okupacja (1945-55)

Aliancka okupacja (1945-55)

Dwudziestego siódmego kwietnia Sowieci zainicjowali powstanie rządu tymczasowego pod przywództwem Karla Rennera, powodując powszechny niepokój o radzieckie intencje wśród aliantów. Gabinet Rennera składał się w większości z socjalistów i członków nowoutworzonej prawicowej Partii Ludowej (VPÓ), a komuniści …