» Austrofaszyzm

Austrofaszyzm

Austrofaszyzm

Początek Wielkiego Kryzysu jeszcze bardziej destabilizował i tak kruchą już demokrację. W wyborach z listopada 1930 roku Heimwehr, pod przewodnictwem księcia Starhemberga, uzyskał pierwsze miejsca w parlamencie dla swojego nowo utworzonego politycznego skrzydła, Bloku Ojczyźnianego. Tymczasem Socjaldemokraci okazali się …