» Czechosłowacja

Słowacja – XX wiek

Powstanie Czechosłowacji

Gdy ck monarchia zaczęła się chylić ku upadkowi, politycy słowaccy zrozumieli, że nie warto z nią wiązać nadziei niepodległościowych. Zmienili orientację, wierząc, że wespół z Czechami utworzą państwo, w którym zyskają upragnione swobody. Najwybitniejszym Słowakiem tamtej doby był …