» kongres

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Wiednia i Europy był Kongres Wiedeński. Jego pomysłodawcą i organizatorem byt minister spraw zagranicznych, książę Metternich. W rozpoczętych w październiku 1814 roku obradach wzięto udział 215 przedstawicieli głównych mocarstw Europy. Zebrali się …