» Krzyżacy

Krzyżacy

Wybór wielkiego mistrza. Wielki mistrz leżąc na łożu śmierci przekazywał pierścień i pieczęć Zakonu zaufanemu dostojnikowi. Ten zwoływał kapitułę generalną. W wyborze nowej głowy zakonu uczestniczyli mistrzowie: Prus, Alemanii, Austrii, Apulli, Achai, Armenii i mistrz krajowy Inflant. Wyznaczony dostojnik był …