» Pomorze

Księstwo pomorskie 1120-1230

Księstwo pomorskie 1120-1230

W ciągu XI w. kształtuje się władza książęca wywodząca się ze stanowiska naczelnika grodu. Początkowo panuje kilku książąt, dopiero w XII-XIII w. powstają linie: zachodniopomorska, słupsko-sławieńska i gdańska.

Księstwo sławieńskie obejmowało ziemie położone na wschód od rzeki …