» Wiedeń

„Czerwony Wiedeń”

„Czerwony Wiedeń”

W 1914 roku ponad dwumilionowy Wiedeń był stolicą wielonarodowego, 52-milionowego imperium; pod koniec wojny liczba mieszkańców miasta wynosiła 1,8 miliona w państwie, liczącym zaledwie 6,4 miliona. Pozostały tylko dwie znaczące mniejszości narodowe: Czesi i Żydzi, które razem stanowiły …

Biedermeier – Wiedeń

Biedermeier – Wiedeń

Po kongresie Wiedeń cieszył się ponad trzydziestoletnim okresem pokoju i stabilizacji, nazywanym „przedmarcowym” (Vörmarz), ponieważ poprzedzał rewolucję w marcu 1848 roku. Ten sam okres jest też nazywany w niemieckojęzycznych krajach epoką biedermeierowską. Dla jednych były to czasy, …